• ٠٢١٢٢١٧٤٩١٣ 

 • info@setarehmavadsara.com

ترمیم کننده SM-RA-540

سیستم ملات ترمیمی سیمانی با جمع شدگی کنترل شده جهت مصرف در سطوح قایم و بالاسریp19

مصارفمزایاشرحتوصیهنگهداری
 • جهت ترمیم دستی محل­هایی که نقش باربری سبک و متوسط را دارند، استفاده می­شود. از جمله کاربرد­ها شامل:
 • جهت ترمیم بتن پوششی در سطوح قایم و بالاسری
 • برای ترمیم عمومی در بتن و مصالح بنایی
 • جهت ترمیم حفره­های با عمق بیش از 10 میلی متر
 • برای ترمیم نقاط کرموی بتن
 • جهت ترمیم­های بزرگ در شرایطی که امکان قالب بندی وجود ندارد
 • با به کارگیری این فناوری جدید مواد، امکان کنترل جمع شدگی ناشی از خشک شدن ملات ترمیمی حاصل می­گردد. در صورت استفاده صحیح از فناوری:
 • ابعاد ملات ترمیمی ثابت می­ماند و در نتیجه شکل ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی ملات ترمیم از بین می­رود.
 • صرفه اقتصادی در اثر کنترل جمع شدگی و انجام شدن عملیات ترمیم در یک مرحله
 • دوام زیاد بتن
 • سازگاری با انواع مواد بتنی
ترکیبی از پودر­های خشک بوده و در بسته­های آماده مصرف عرضه می­شود. تنها با اضافه نمودن آب، ملات ترمیمی بسیار همگن و سبکی حاصل می­گردد که برای ترمیم­های معمولی در بتن و مصالح بنایی به کار می­رود.
ترکیب مساوی این محصول با آب در شرایط متعادل کارگاهی و آب و هوایی به میزان 10 الی 15 متر مربع در نظر گرفته شود و روی بتن

 • حداقل ضخامت اجرا: 10 میلی متر و مقاطع قایم:
 • تا ضخامت 50 میلی لیتر
 • حفره­های کوچک یا مقاطع افقی: تا ضخامت 800 میلی متر و حداکثر طول ترمیم: تا 3 متر
 • برای هر کیسه 25 کیلوگرمی مقدار 6/3 لیتر آب مورد نیاز است. در اضافه کردن آب اضافی در مخلوط بپرهیزید.
 • این محصول را در دمای 4 درجه سانتیگراد به پایین مصرف نکنید.
12 ماه پس از تاریخ تولید در بسته بندی اولیه در کیسه­های 25 کیلوگرمی

 

خواص

نتایج زیر بر اساس نسبت آب به پودر 18/0 به دست آمده­اند:

جمع شدگی  ناشی از خشک شدن

7 روز کمتر از 300 میکرواسترین
28 روز کمتر از 500 میکرو استرین
نفوذ پذیری کمتر از 10 میلی متر
مقاومت خمشی بیش از 5/6 نیوتن بر میلی متر مربع در 28 روز
مقاومت کششی بیش از 5/2 نیوتن بر میلی متر مربع در 28 روز
مقاومت فشاری 35 نیوتن بر میلی متر مربع در 7 روز
40 نیوتن بر میلی متر مربع در 28 روز
جذب آب کمتر از 20%

تماس با مشاور سایت

۰۹۱۳۱۰۲۵۵۰۵