حذف فلزات سنگین توسط بتن اصلاح شده با نانو رس، به همت پژوهشگران دانشگاهی کشور محقق شد؛
نتایج تحقیق پژوهشگران مهندسی عمران - محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس نشان داد که بتن حاوی نانو رس بصورت بسیار موثری فلز سنگین سرب را از غلظت های مختلف محلول های آلوده به سرب حذف کرد.

توانایی جذب بالای سیمان تقویت شده توسط نانورس، ارزان قیمت و زیست محیطی بودن آن و مهمتر امکان تولید بومی و خودکفایی در تولید آن، از این ماده نوین ماده ای مناسب و عالی جهت استفاده در تصفیه فاضلاب های صنعتی، آب و شیرابه های مراکز دفن غنی از فلزات سنگین می سازد.
مهندس آزاد عرفانی که این طرح پژوهشی در قالب پایان نامه دوره کارشناسی ارشد وی انجام و ارائه شده است با بیان مطلب فوق گفت: یکی از چالش هایی که در رشته مهندسی محیط زیست بوجود آمده است، بتن با خواص زیست محیطی مناسب و بهمراه عملکرد بالا است. به عبارت واضح تر مطالعات بر پایه بهبود خواص زیست محیطی بتن (مانند نفوذپذیری، عبور تشعشعات و ...) در عین حفظ مقاومت و پایداری بتن یا حتی افزایش آن جهت عملی، اجرایی و کاربردی بودن محصول حاصله است.
وی در ادامه افزود: این نوع بتن مقاوم از نوع مصالح کامپوزیت بوده و از نظر دوام جزو مصالح کامپوزیت و چند فازی مرکب و پیچیده است. خواص، رفتار و عملکرد زیست محیطی بتن بستگی به نانو ساختار ماده زمینه بتن و سیمانی دارد که چسبندگی، پیوستگی و یکپارچگی را بوجود می آورد. بنابراین مطالعات بتن و خمیر سیمان در مقیاس نانو برای توسعه مصالح جدید با کاربرد ریست محیطی بالاتر نسبت به مواد مرسوم بسیار حائز اهمیت است.
دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس درخصوص طرح پژوهشی خود گفت: روش معمولی برای توسعه بتن با عملکرد بالا اغلب شامل پارامترهای مختلفی از جمله طرح اختلاط بتن معمولی و بتن مسلح با انواع مختلف الیاف است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر افزودن نانورس با ابعاد نانو صفحه ای به بتن جهت بررسی بهبود خواص مکانیکی بتن شامل مقاومت فشاری و خمشی آن بصورت آزمایشگاهی بود. نانورس در سه درصد متفاوت نسبت به جرم سیمان مصرفی در درصدهای اختلاط ثابت به بتن افزوده شد و نمونه های بتنی در دو سن عمل آوری شده و طبق روش استاندارد ASTMC116 تحت آزمایش قرار گرفتند.
مهندس عرفانی در پایان در تشریح نتایج اظهار داشت: نتایج حاکی از تاثیر مثبت نانو رس در درصدهای بسیار پائین بر خواص مکانیکی نمونه ها بودند. همچنین در این طرح پژوهشی مطالعات آزمایشگاهی بر روی ظرفیت بتن اصلاح شده توسط نانورس در استخراج و حذف فلز سنگین سرب از محلول های آبی، فاضلاب های صنعتی و شیرابه های مراکز دفن در شرایط بسیار نامطلوب و مهاجم اسیدی صورت گرفته است. نتایج جذب بر روی محلول های آبی و فاضلاب سینتتیک حاوی فلز سنگین سرب با مدل خطی تطابق داشتند که عرض از مبداء و شیب آن با مطالعات آزمایشگاهی بدست آمد. بتن حاوی نانو رس به صورت بسیار موثری فلز سنگین سرب را از غلظت های مختلف محلول های آلوده به سرب حذف نمود. توانایی جذب بالای سیمان تقویت شده توسط نانو رس، ارزان قیمت و زیست محیطی بودن آن و مهمتر امکان تولید بومی و خودکفایی در تولید آن، از این ماده نوین ماده ای مناسب و عالی جهت استفاده در تصفیه فاضلاب های صنعتی، آب و شیرابه های مراکز دفن غنی از فلزات سنگین می سازد.
این پژوهش با راهنمایی دکتر احمد خدادادی و با مشاوره دکتر بیتا آیتی از اعضاء هیات علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه انجام شد.