• 02186085272 

 • info@setarehmavadsara.com

مقالات

زودگیر کننده و کاهنده آب (ضد یخ ویژه بتن­های غیر مسلح)p11

مصارفمزایاشرحمیزان مصرفبسته بندی و نگهداری
 • جهت تسریع روند کسب مقاومت بتن و ملات­های ساخته شده با سیمان برای باز کردن سریع­تر قالب­ها
 • برای جلوگیری از یخ زدگی بتن تازه در هوای سرد
 • بتن ریزی پیوسته را در دما­های پایین ممکن می­سازد.
 • ایجاد محافظت در برابر یخ زدگی از طریق کاهش میزان آب مصرفی و تسریع روند هیدراتاسیون سیمان
 • امکان کاهش آب اختلاط را بدون کاهش روانی بتن فراهم می­سازد.
 • افزایش چگالی و مقاومت فشاری بتن
یک افزودنی زود گیر کننده و کاهنده آب بوده که بر پایه ترکیبی از لیگنو سولفات­های تثبیت شده و کلسیم کلراید تولید می­شود، تسریع در روند هیدراسیون و هم­چنین موجب تاثیر بیش­تر آب موجود در مخلوط می­شود.
 • برای دما­های بالاتر از 4 درجه سانتیگراد
 • 1/7 لیتر به ازای هر 100 کیلوگرم سیمان
 • دمای 2- تا 4 درجه سانتیگراد
 • 2/6 لیتر به ازای هر 100 کیلوگرم سیمان
 • دمای زیر 2- درجه سانتیگراد
 • 3/4 لیتر به ازای هر 100 کیلوگرم سیمان
 • با افزودن ماده افزودنی می­توان ضمن حفظ کارایی بتن میزان آب مصرفی را کاهش داد
در دبه­های 25 لیتری و بشکه 220 لیتری در دمای 2 تا 50 درجه سانتیگراد حداقل 12 ماه پس از تولید قابل نگهداری می­باشد.

خواص

ظاهر مایع قهوه ای رنگ
میزان کلراید 20% وزنی
جرم ویژه معمولاً 31/1
مقدار هوازایی کمتر از 1% هوا اضافه می­گردد


تماس با مشاور سایت

۰۹۱۳۱۰۲۵۵۰۵