• 02186085272 

  • info@setarehmavadsara.com

مقالات

افزودنی کاهنده آب همراه با افزایش اسلامپ و کمک به تراکم بهتر بتن، فاقد کلراید و بر پایه لینگو سولفاتp7

 

مصارفمزایاشرحمیزان مصرفطریقه مصرفبسته بندی و نگهداری
جهت افزایش میران تأثیر آب مصرفی در مخلوط بتن استفاده از این محصول در درز­های بالاتر موجب کاهش نفوذ پذیری بتن و در نتیجه کاهش نفوذ آب می­شود
دستیابی به مقاومت مورد نظر با مقدار کمتر سیمان یا کارآیی بیش­تر بتن کاهش میزان آب باعث افزایش قابل ملاحظه مقاومت بتن در سنین مختلف می­شود و باعث کاهش نفوذ پذیری بتن و در نتیجه افزایش دوام آن می­گردد. میزان آب انداختگی بتن و جدایی سنگ دانه­ها را به حداقل ممکن رسانده و باعث ایجاد بتنی متراکم با سطحی فشرده و در نیتجه افزایش دوام بتن می­گردد. فاقد کلراید، مناسب جهت بتن­های مسلح و پیش تنیده
روان کننده نوترال یک افزودنی کاهنده آب فاقد کلراید بوده که بر پایه لینگو سولفات تولید می­شود، این محصول به صورت محلولی قهوه­ای رنگ بوده که به سرعت در آب پخش می­شود، مصرف این محصول علاوه بر تاثیرگذاری بیش­تر آب بتن موجب بهبود یکپارچگی بتن می­گردد.
میزان مصرف معمول این محصول در محدوده­ی 1 تا 2/1 لیتر به ازای هر 100 کیلوگرم مواد سیمانی می­باشد.
کلیه مواد افزودنی باید به صورت مجزا به مخلوط بتن اضافه گردند و نباید قبل از افزودن با یکدیگر ترکیب شوند. بهترین نتایج ممکن آزمایشگاهی نشان می­دهد باید ماده افزودنی به همراه آب به بتن اضافه گردد.
در دبه­های 25 لیتری و بشکه 220 لیتری در دمای 2 تا 50 درجه سانتیگراد حداقل 12 ماه پس از تولید قابل نگهداری است.

 

خواص

ظاهر مایع قهوه ای رنگ
جرم ویژه به طو معمول 119/1 در دمای 20 درجه سانتیگراد
میزان کلراید صفر بر اساس 5075 BS
مقدار هوازایی در صورت مصرف به میزان معمول، کمتر از 2% هوا اضافه می­شود.
میزان مواد قلیایی معمولاً کمتر از معادل 5 گرم Na2O در هر لیتر از این محصول موجود است
درجه انجماد حدود 3- درجه سانتیگراد

 


تماس با مشاور سایت

۰۹۱۳۱۰۲۵۵۰۵