• 02186085272 

  • info@setarehmavadsara.com

مقالات

ابر روان کننده با عملکرد بسیار بالا بر پایه پلی کربوکسیلیک که توانایی بالایی در کاهش آب سیمان و افزایش اسلامپ دارد و برای ساخت بتن­های پر مقاومت و خود متراکم طراحی و تولید شده است.p6

 

مصارفمزایاشرحمیزان مصرفطریقه مصرفبسته بندی و نگهداری
این فوق روان کننده عملکرد بسیار قوی دارد و کاربرد آن در مواردی است که مقاومت فشاری اولیه و نهایی بالا در بتن مورد نیاز باشد. از این محصول در موارد زیر استفاده می­شود بتن های خود متراکم بتن­های پمپی بتن­هایی که نیاز به زمان حفظ کارایی طولانی دارد بتن­های با عملکرد بالا بتن­های پیش ساخته
افزایش مقاومت فشار­های اولیه و نهایی بتن افزایش مقاومت خمشی بتن افزایش چسبندگی بتن به آرماتور­ها و فولاد­های پیش تنیدگی افزایش مقاومتدر برابر کربناسیون کاهش نفوذ پذیری بتن افزایش مقاومت بتن در برابر شرایط جوی خورنده کاهش افت و خزش بتن افزایش داوم بتن
فوق روان کننده ممتاز از این نظر با فوق روان کننده معمولی متفاوت است که بر پایه خاص اثر کربوکسیلیک با زنجیره­های جانبی طویل تولید می­شود. این امر پخش شدن ذرات سیمان را به نحو چشمگیری بهبود می­بخشند. در ابتدای اختلاط به دلیل وجود بار­های الکترواستاتیک، ذرات پخش می­شوند و در ادامه به دلیل وجود زنجیره­های جانبی یک مانع فضایی ایجاد گشته که شکسته شدن و پخش شدن ذرات سیمان را تثبیت می­نماید. این مکانیزم، مقدار آب مورد نیاز جهت تهیه بتن روان را به میزان قابل توجهی کاهش می­دهد. ضمناً این محصول به دلیل قورت بالا، مصرف کمتری در بتن خواهد داشت در حالی­که از نظر کیفی بتن مقاوم­تر می­شود.
میزان مصرف این محصول در حدود 5/0 تا 3 لیتر به ازای هر 100 کیلوگرم موادسیمانی می­باشد.
باید همراه با آب مخلوط به بتن افزوده شود. در برخی موارد، نظیر افزودن فوق روان کننده ممتاز به بتن آماده در کارگاه، می­توان این محصول را مستقیماً به تراک حامل بتن آماده اضافه نمود. در چنین حالتی باید تراک با سرعت بالا و حداقل به مدت 5 دقیقه عمل اختلاط را انجام دهد
در بشکه­های 220 لیتری و یا دبه­های 25 لیتری قابل تحویل است. در دمای 2 تا 50 درجه سانتیگراد حداقل 12 ماه پس از تاریخ تولید قابل نگهداری می­باشد.

 

خواص

ظاهر مایع زرد روشن متمایل به قرمز
HP 6/5
جرم حجمی 10/1 کیلوگرم بر لیتر در دمای 20 درجه سانتیگراد
میزان کلریاد کمتر از 1/0 درصد
میزان مواد قلیایی معمولاً کمتر از معادل 5/1 گرم Na2o در هر لیتر از این محصول

 

p6 1


تماس با مشاور سایت

۰۹۱۳۱۰۲۵۵۰۵